Jun 18, 2009

Memenuhi 7 Hak Orang Muslim

Nabi SAW menyuruh umatnya memenuhi 7 hak terhadap saudara muslimnya iaitu:


1- menziarahi saudaranya yang sakit
2- menyertai penyelenggaraan jenazah
3- mendoakan orang yang bersin
4- menolong orang yang lemah
5- menolong orang yang ditindas
6- memberi salam dan
7- memenuhi sumpah yang diucapkan

Sumber buku 101 Doa(Hadith Sahih)-Utz Zahazan Mohamad

No comments: